Iskrobezpieczny izolator transmiter rezystancji MM 5050Iskrobezpieczny transmiter separacyjny MM5050 jest przeznaczony do pomiaru elektrycznej rezystancji dowolnego elementu umieszczonego w strefie zagrożenia wybuchem (Ex) definiowanej zależności a odpowiadającej poziomowi prądu wyjściowego. Mierzonym elementem mogą być np.: potencjometry nastawne lub regulacyjne, rezystancyjne wyjścia czujników zmiennych nieelektrycznych, czujników temperatury, itp.

 

 

Iskrobezpieczny izolator transmiter rezystancji MM 50501 - Ucc/N ( 24/12V DC)/230 V AC zasilanie

2 - +Ucc/L ( 24/12V DC)/230 V AC zasilanie 3(5) - (+) wyjście 4(6) - (-) wyjście 8(7) - (comm 1) wyjście 14(10) - (+) wejście 15(11) - (-) wejście 16(12) - (comm 2) wejście -

- iskrobezpieczne wejście

- transmisja liniowa

- bezpośrednia (na zamówienie niebezpośrednia) zależność prądu wyjściowego na wielkość mierzonej rezystancji R - P 100,

- pomiar temperatury czujnikami t Ni 1000

- galwanicznie odseparowanie wejściowego i wyjściowego obwodu

- galwaniczne odseparowanie napięcia zasilającego od d wejściowych i wyjściowych obwodów

- ( ) uniwersalne aktywane/pasywne wyjście